Home / XÃ HỘI / Huyện Quang Bình Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới
Loading...

Huyện Quang Bình Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Sau gần 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (2011 – 2019), trên địa bàn huyện Quang Bình đã có nhiều khởi sắc, tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày một khang trang.

Theo báo cáo của UBND huyện Quang Bình: Khi bắt đầu triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), vào đầu năm 2011, tổng số tiêu chí của 14 xã chỉ đạt 63 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 4,5 tiêu chí; nhưng đến thời điểm tháng 6.2019 toàn huyện đã đạt 176 tiêu chí, bình quân đạt 12,57 tiêu chí/xã, tăng 113 tiêu chí so với năm 2011 và đến nay toàn huyện Quang Bình đã có 6/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (gồm các xã Vĩ Thượng, Xuân Giang, Bằng Lang, Tiên Yên, Yên Hà và Tân Trịnh). Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 11,4 triệu đồng/người/năm vào đầu năm 2011 thì đến nay đã đạt 28,0 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, sau gần 9 năm triển khai XDNTM, các xã đã vận động nhân dân đóng góp được trên 774 nghìn ngày công lao động, hiến đất để triển khai xây dựng các công trình phúc lợi được trên 209.000 m2 đất; thông qua các đợt phát động XDNTM huyện đã huy động được số tiền ủng hộ được trên 29 tỷ đồng; mở mới được trên 117 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp được gần 425 km đường giao thông nông thôn; trong đó, bê tông hóa được trên 240 km…

Một làng văn hóa du lịch ở xã nông thôn mới Xuân Giang, huyện Quang Bình. Ảnh VP

Qua gần 9 năm triển khai XDNTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn của huyện. Quá trình triển khai XDNTM của huyện Quang Bình đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai XDNTM, các cơ chế chính sách luôn được huyện điều chỉnh, bổ sung và ngày càng được hoàn thiện, minh bạch trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 592/QĐ – UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020. Từ đó đã đặt ra nhiều thách thức mới với những xã đã đạt chuẩn và những xã chưa hoàn thành các mục tiêu về XDNTM. Bộ tiêu chí mới có tới 49 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với bộ tiêu chí cũ, trong đó có một số tiêu chí được đánh giá là khó thực hiện; đặc biệt về tiêu chí thu nhập, tiêu chí môi trường và tiêu chí quốc phòng và an ninh…Nhưng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, trong năm 2019 huyện Quang Bình phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM là xã Tân Bắc, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019 của huyện lên 7/14 xã.

Trong quá trình thực hiện triển khai XDNTM, huyện Quang Bình đã gắn các mục tiêu của XDNTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của huyện. Riêng đối với 6 xã đã đạt chuẩn phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Để hoàn thành các mục tiêu về XDNTM trong thời gian tới, huyện Quang Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn của chương trình và vận động các nguồn xã hội hóa để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM, nếu như giá trị thu nhập trên lĩnh vực trồng trọt năm 2011 chỉ đạt 56 triệu đồng/1ha/năm thì kế hoạch đến hết năm 2019, huyện Quang Bình phấn đấu đạt 66,9 triệu đồng/1ha/năm.

Trong công tác giảm nghèo, huyện Quang Bình đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, trong gần 9 năm triển khai XDNTM, huyện Quang Bình đã triển khai làm được hàng trăm km đường giao thông nông thôn, xây dựng hàng chục cây cầu dân sinh, nạo vét được hàng chục km kênh mương nội đồng, xây dựng được hàng chục điểm trường học, trạm y tế xã, chợ liên xã… Bên cạnh đó, huyện đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến ngư nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tập trung huy động, bố trí nguồn lực chính sách xã hội gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quang Bình được giảm nhanh qua các năm.

Đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDNTM huyện Quang Bình cho biết: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được về XDNTM giai đoạn 2011 – 2019, huyện Quang Bình đã xác định tiếp tục giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí của 6 xã đã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu trong năm 2019 có thêm xã Tân Bắc đạt chuẩn về XDNTM và đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ đạt được tổng 203 tiêu chí về XDNTM, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã và không có xã đạt dưới 7 tiêu chí. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các thôn như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, các trạm y tế xã… nhằm tạo sự đột phá về diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn huyện và tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn./.

Phạm Văn Phú

Nguồn : cpv.org.vn

loading...

Check Also

Hà Giang Các địa phương không nên chạy theo phong trào!

Tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức 5 đoàn công tác kiểm tra, đánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *